Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 29 marca  2011 roku w  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Programów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Tarnawatka,Susiec, Krynice,Bełżec, Telatyn, Tomaszów Lub. oraz Program Ochrony Środowiska dla gminy Tyszowce, a także Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Bełżec. Głównym punktem obrad zarządu Powiatu było sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok. Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan, które zreferował szczegółowo wszystkie zadania i inwestycje realizowane w 2010 roku. Zarząd jednomyślnie przyjął sprawozdanie. W dalszej części obrad Zarząd m.in. dokonał zmian w uchwale budżetowej na 2011 roku, przyjął plan rzeczowy Zarządu Dróg Powiatowych na 2011 rok  dotyczący budowy i modernizacji dróg powiatowych oraz chodników, a  także  sprawozdanie z działalności w 2010 roku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Na zakończenie posiedzenia  Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Sesja odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.