II Sesja Rady Powiatu

W dniu 14 grudnia 2006 r. odbędzie się II sesja III kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.inn. podjęcie uchwał w sprawach:

  • nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
  • powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  • powołania Komisji Rewizyjnej
  • ustalenia zasad wysokości diet dla radnych
  • ustalenia wynagrodzenia dla starosty Jana Kowalczyka